העצמאות היא אבן יסוד לחירות, לשיתוף פעולה הוגן ולכבוד הדדי בבית ובעולם. מרכז העצמאות של הרפובליקה הצ’כית (Centrum nezávislosti České republiky) מקדם חירות ועצמאות ברפובליקה הצ’כית ומאגד תחת קורת גג אחת יחידים וארגונים שעצמאות, זכויות טבעיות וחירות האדם מהוות עבורם ערכים חברתיים חשובים. אנו עוזרים ליצור ולהצמיח רעיונות ואנו תומכים בפרויקטים המובילים לעצמאות, לחירות וליישום זכויות טבעיות.

פרנטישק מאטייקה,
יושב ראש העמותה

טלפון: (+420) 777 077 158
דוא“ל:
matejka@centrumnezavislosti.cz

עם דגש על הצגה של ערכים אירופיים, מורשת תרבותית אירופית ומודעות חברתית, ובמיוחד בהקשר של הנסיון הלאומי ההיסטורי שלנו, אנו שואפים להעלות את המודעות בתחום זה.

כמו כן, אנו לוקחים חלק בהגנה ובהפצה לציבור של המורשת ההיסטורית והתרבותית של העמים ושל שיתוף הפעולה ההדדי בין העמים. מימוש כמה פרויקטים של מרכז העצמאות הוא בעל אופי בינלאומי והוא מתרחב מעבר לגבולות הרפובליקה הצ’כית במרחב ובזמן.

מהנדס ליבור ייראסק,
מנהל העמותה

טלפון: (+420) 604 102 921
דוא“ל:
jirasek@centrumnezavislosti.cz

Centrum nezávislosti České republiky, z.s.
מרכז העצמאות של הרפובליקה הצ’כית, עמותה רשומה

Hartigovský palác
Thunovská 183/18
118 00 Praha 1 – Malá Strana
Česká republika

מספר רישום של העמותה: 05215641
מס‘ זהוי של תיבת הנתונים:
gk9ymbp
דוא“ל:
info@centrumnezavislosti.cz

 חשבון בנק מס‘ 2501751119/2010,
.Fio banka, a.s

Centrum nezávislosti České republiky, z.s.
Copyright © 2016-2021